ប្រឹង​ណាស់ តែ​ផ្លុំ​ ៣ ​ថ្ងៃទៀត​ សាច់​មិនទាន់​ឆ្អិន​ផង​! (វីដេអូ) – CEN