ខែម​ករា ​ដល់​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១​៩ មានអ្នកជំងឺគ្រុន​ឈាម​​សរុប​​ ២១.១៣០ ករណី និង​ស្លាប់​ចំនួ​ន​២៥​នាក់ – CEN