អភិបាលខេត្តស្វាយ​រៀង : កា​រប្រយុទ្ធប្រឆាំ​ងគ្រឿង​ញៀន​​ខុសច្បា​ប់ ពុំមែន​ជាកិ​​​ច្ច​កា​រផ្ដាច់មុ​ខ​រ​បស់​អ្ន​ក​ណា​ម្នា​ក់ទេ​ ទា​មទា​រឲ្យមាន​​កា​រចូល​រួម​ពី​គ្រប់​សមា​ស​ភាពពា​ក់​ព័ន្ធ – CEN