លោក​រដ្ឋមន្ត្រី ណែនាំ​ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​សុខាភិបាល អាជ្ញាធរ​គ្រប់​ថ្នាក់​ខិតខំ​បន្តសកម្មភាព​អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ បង្ការ ទប់ស្កាត់​ជំងឺគ្រុនឈាម​ឲ្យ​បាន​ខ្លាំងក្លា​ថែមទៀត​ – CEN