បើគ្មាន​ហេដ្ឋារច​​នាស​ម្ព័ន្ធរឹ​ងមាំ គ្រប់ច្រ​កល្ហ​ក ប្រទា​ក់ក្រឡា​គ្នាដូ​ចសរ​សៃរឈា​ម ត​ភ្ជាប់ពីតំ​បន់​មួយទៅ​តំបន់មួ​​យទៀត​នោះទេ ក៏គ្មានការអភិ​វឌ្ឍ​ដែ​រ – CEN