ព្រះរាជអាជ្ញារង​ខេត្តកោះ​កុង យកស្រីកំណាន់​ចិត្ត​ចូល​ផ្ទះសំណា​ក់ ភរិ​យាតាម​ទាន់ – CEN