ស្ត្រី​មេផ្ទះ​អត់​មាន​ការងារ​ធ្វើ នាំខ្លួន​មក​អប់រំ​ណែនាំ​និង​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​បញ្ឈប់ ការ​លេងបៀ​ – CEN