អាជ្ញាធរ​រាជធានី បំផុស​ឲ្យ​មន្ទីរ ស្ថាប័ន និង​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​លើក​ទង់ជាតិ​អបអរសាទរ ទិវា​បុណ្យជាតិ ៧​មករា​ខួប​លើក​ទី​៣៩ – CEN