ទោះ​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក ក៏​មាន​កុមារ​រាប់ពាន់នាក់ មក​ព្យាបាល​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ – CEN