ប្រធានក្រុមហ៊ុនអ​ចលន​ទ្រព្យ អ៊ីណារីតា បោកលុយរយលាន​ដុល្លារ​ លើគម្រោងសា​ងស​ង់វិស័​យអច​លនទ្រ​ព្យ ត្រូវតុលាការខេ​ត្តសៀ​មរា​ប ចេ​ញដីកា​ឃុំខ្លួន​ដាក់ព​ន្ធនាគា​រ – CEN