មើល​ពី​ចម្ងាយ​ស្មានថា អណ្តើក​យក្ស ពិនិត្យ​មែនទែន​ទៅជា​…​អគារ​សោះ​! – CEN