រាជរដ្ឋាភិបាល​កំណត់​យក​ថ្ងៃ​២០-២២ ខែធ្នូ រៀបចំ​បុណ្យ​សមុទ្រ នៅ​ខេត្តកំពត​ – CEN