អាវុធហត្ថរាជ​ធានីភ្នំ​ពេញ បញ្ជូនចោរលួចម៉ូតូ ​១នាក់ ទៅតុលាការ – CEN