ជនជាប់ចោទ​ម្នាក់ លោត​សម្លាប់ខ្លួន ពី​ស៊ីទែន​ផ្ទុក​ទឹក​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​កណ្តាល​ – CEN