ឃាតកម្ម​បាញ់សម្លាប់ បាន​បន្ត​កើតមាន​ទៀតហើយ នៅ​ចំ​កណ្តាល​ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN