ក្រុម​អ្នកទោស ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ក្នុង​គុក​ប្រេ​ស៊ីល បណ្តាល​ឲ្យ ៩​នាក់​ស្លាប់​ – CEN