រឿង​បោះបង្គោល រំលោភ​យក​ដី​វត្ត​គោក​បញ្ជាន់​ជនបង្ក​ម្នាក់​សារភាពថា គឺ​ក្រុមហ៊ុន ហេង ចេស្ដា ជា​អ្នកបញ្ជា​ – CEN