កុងតឺន័រ២គ្រឿងបុកគ្នា របួស​មនុស្ស​ម្នាក់ នៅផ្លូវ​ជាតិលេ​ខ១ – CEN