មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម ដឹកនាំ​កម្លាំង​ចុះ​ទម្លាក់​ស្លាក​អាជីវកម្ម​ខុសច្បាប់​របស់​ជនបរទេស​ចំនួន ១២​ទីតាំង – CEN