ព្រះរាជអាជ្ញា​ខេត្តរតនគិរី​ម្នាក់​អស់​តួនាទី​ដោយសារ​ស្រី / រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ តែងតាំង​លោក ងិន ពេ​ជ ជា​ព្រះរាជអាជ្ញា​ខេត្តរតនគិរី​ស្តីទី បន្ទាប់ពី​ដកតំណែង​លោក ជា ពេជ្រ – CEN