កូរ៉េ​ខាងជើ​ងថា ការបាញ់សាកល្បង​មីស៊ី​ល ២គ្រាប់គឺជាការ​ព្រ​មានដ​ល់កូ​រ៉េខាង​ត្បូង – CEN