ព្រះ​​មហាក្សត្រ​ ព្រះរាជទានអំណោ​​យជូន​ប្រជា​កសិក​រ៤៣៨គ្រួសារ និងសិស្ស​​​ចំ​នួ​ន ​៣៧៩នាក់​​នៅ​​ភូ​មិតាន​ក​ – CEN