ក្មេងប្រុស​តូចៗ​បីនាក់ ចេញ​បាត់​ពី​ផ្ទះមួយ​យប់ តែ​សំណាងល្អ​នៅមាន​ជីវិត ដោយ​គ្រាន់តែ​ជាប់ផុង​ក្នុង​ល្បាប់​ភក់​ក្នុង​រណ្តៅ​ដី​មួយកន្លែង​ – CEN