ប៉េអឹម​រកឃើញ​រោង​ឈើ​នៅ​ជិត​ព្រំដែន ដើម្បី​ដឹកឈើ​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN