ក្រុម​សកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បាញ់រះ​លើ​ពិធី​បុណ្យសព បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ជិត ៧០​នាក់​ – CEN