អនុវត្ត​ឱ្យបាន​ខ្ជាប់ខ្ជួន​នូវ​ការ​បំបៅកូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្តាយ​ក្នុង​ម៉ោង​ដំបូង និង​តែមួយ​មុខ​គត់ ចាប់ពី​កើត​រហូតដល់​អាយុ​៦​ខែ​ – CEN