អ្នក​ជួល​ផ្ទះ ឬ​ដី ទាំងឡាយណា ដែល​ធ្វើឯកសារ​ក្លែងបន្លំ​បង់ពន្ធ​មិន​គ្រប់ ពេលនេះ​អាសន្ន​ធំ​ហើយ ព្រោះ​ត្រូវ​លោក​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ព្រមាន​ចាត់ការ​ផ្លូវច្បាប់​! – CEN