ស្ទើរតែគ្រ​ប់ខេត្ត​ជំងឺគ្រុនឈាម​បាន​ធ្លាក់ចុះ​​ជាប​ន្តបន្ទាប់ នៅសល់តែខេត្ត​ក្រចេះ ដែលនៅមានការកើនឡើង​ប​ន្តិ​ចបន្តួច – CEN