នាយឧត្តមសេនីយ៍​ ហ៊ឹម​ យ៉ាន : កងកម្លាំងនគរបាល ខិតខំឲ្យបានស​កម្មប​ន្ថែមទៀ​ត ដើម្បីបង្កា​រ​ ទប់ស្កាត់​ និងបង្ក្រាប​​ បទ​ល្មើស – CEN