លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ឡាយ សេរី​វុ​ធ បើក​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល ៥១៥​កំពង់ធំ ឱ្យ​កូន​មិនមែនជា​ពេទ្យ​ពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជំងឺ ត្រូវ​ក្រសួង​ចុះ​បិទ – CEN