ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ បាន​សារភាពថា ពិតជា​បាន​រំលោភ លើ​កុមារី​ម្នាក់​អាយុ​១៧​ឆ្នាំ ពិតប្រាកដ​មែន​ – CEN