កិច្ចប្រជុំ​អន្តរក្រសួង​សម្រាប់​គម្រោង​សិក្សា​ស្វែង​រុករក​រ៉ែ​លោហៈ​តំបន់ភ្នំ​ខ្ទង់​នៅ​ខេត្តក្រចេះ និង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី – CEN