ការឃាត់ខ្លួន​លោក ម៉ៃ ហុង​ស្រៀ គឺ​មកពី​សកម្មជន​អតីត​បក្សប្រឆាំង​នេះ ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្រមាថ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កម្ពុជា​ – CEN