លោក ​ជា សុផារ៉ា ធ្វើជាអធិបតីបើកកា​រ​ដ្ឋាន​សាងស​ង់អគា​រពហុ​មុ​ខងារ Morgan The Pure Bay លើផ្ទៃដីជាង​៣ហិ​កតា – CEN