ទីបំផុត តារាង​សម្តែង​ភាពយន្ត​ក្តៅ​សាច់​ជប៉ុន Sola Aoi បាន​រៀបកា​រហើយ​ – CEN