កង​អាវុធហត្ថ​លេខ​៨៦១ ចូលរួម​បេសកកម្ម​រក្សា​សន្តិភាព​នៅ​ស៊ូដង់​ខាងត្បូង ត្រូវអនុវត្ត​ន៍​បទបញ្ជា​៤​ចំណុច​របស់សម្តេច​ហ៊ុន សែន – CEN