គម្រោង​សាកល្បង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​សំណល់​ប្លា​ស្ទិ​ក​ដែលមាន​រយៈពេល​៦​ខែ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​សំណល់​ប្លា​ស្ទិ​កនៅ​កម្ពុជា​ – CEN