នគរបាល​សូម​អោយ​ជួយ​ថែរក្សា​ការពារ “​ភូមិ​ស​” កុំ​អោយ​ទៅជា “​ភូមិ ខ្មៅ ប្រផេះ ក្រហម និង​លឿង​…” – CEN