រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហ​រ​​ដ្ឋអា​​មេរិក​ ស្វាគ​​មន៍​​ចំពោះកា​របដិសេធរប​ស់ក​ម្ពុ​ជា ​លើព័​ត៌មាន​ពា​ន់ព័​ន្ធនឹង​​វ​ត្តមាន​ នៃមូល​ដ្ឋានយោ​​ធា​ចិន នៅតំ​បន់ឈូ​ងសមុ​ទ្រក​ម្ពុ​​ជា – CEN