ម្ចាស់​ចេញផុត​ពី​ផ្ទះ​ទៅ​លក់ដូរ​នៅ​ផ្សារ ចោរ​ចូល​គាស់​ផ្ទះ​២​ខ្នង យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អស់​ជាច្រើន​ – CEN