ករណី​រំលោភ​ដី​ចាប់​ដាក់គុក​ធ្វើបាប​នៅ​គាស់ក្រឡ​ម​លោក វិ​ល្លាម គាស់កកាយ​បាន​ពន្លឺយុត្តិធម៌​ក្រោយ​កប់​ចោល​ជាង​១០​ឆ្នាំ – CEN