មាន​សំរាម​កំផ្លោក​រសាត់អណ្តែ​តតា​មរល​កសមុទ្រ មកដល់ឆ្នេរអូរឈើទា​ល​សារជា​ថ្មីម្ត​ងទៀត! – CEN