សង្ស័យតូចចិត្ត ប្តីរត់​ចោល ស្រ្តីជាប្រពន្ធ ធ្វើអ​ត្តឃាត ចង​កខ្លួន​ ,​៣ថ្ងៃក្រោយទើបសាច់ញាតិប្រទះឃើញឡើងស្អុយរលួយ – CEN