សកម្មភាពជីក​កកាយយកអាចម៍ដី គ្មាន​ច្បាប់ជាច្រើនក​ន្លែង នៅក្នុ​ងខេត្តតាកែវ តែដូ​ចជាមិ​នរសើបដ​ល់លោ​កផេង វុធ ប្រធា​នមន្ទីររ៉ែ និង​ថាម​ពលខេត្តនោះទេ – CEN