ម្ចាស់ដេកក្នុងផ្ទះ, ចោរលួចគា​ស់ផ្ទះ​យក​ទូរ​ស័ព្ទជា​ង៦០គ្រឿង តម្លៃជាង១ម៉ឺន​ដុល្លារនៅក្រុងតាខ្មៅ – CEN