មន្ត្រីព្រៃឈើ​ខេត្ត​ម្នាក់​ខ្មាស់គេ​ ខណៈការពារព្រៃឈើ​មិន​បាន បានត្រឹមតែសោក​ស្តា​យ – CEN