ស្ពាន​ស្ទឹង​សំរោង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ស្រុក​កំពង់​សិលា កម្ពស់​ទឹក​ជិត​ត្រូវ​ប្រកាសអាសន្ន​ហើយ​ – CEN