ស្ថាន​តំណាង​កម្ពុជា អន្តរាគមន៍​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ៥៦​នាក់ រងគ្រោះ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និង​ថៃ – CEN