​សម្តេចក្រឡាហោម៖ យុទ្ធ​នាកា​រ​រឹ​ត​​បន្តឹង​​ការ​​ពាក់មួ​ក​​សុវត្ថិភាព ទូ​ទាំង​ប្រទេស ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​អ​ត្រា​​មរ​ណៈ​មានការ​​​ថយ​​ចុះ – CEN