ស្រវឹងស្រា​ទំនាស់​សម្តី​គ្នា ម្ចាស់ផ្ទះ​ចូល​ឃាត់ ​បែរជា​មក​វាយ​ម្ចាស់​ម្ចាស់ផ្ទះ​ឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN